Stenhuggarmuseet 

Stenhuggarmuseet 

…i Hunnebostrand. På ett levande sätt berättar Stenhuggerimuseet om stenhuggarepoken som är en del av Bohusläns historia.