Elsäkerhet

ANSLUTNING TILL ELUTTAG

Elsäkerhet

För dig och våra övriga gäster, tänk på att vid anslutning till våra elstolpar:

  • Använd kabel avsedd för utomhusbruk tex RDOE/RDOT, REVE.
  • Minimiarea 2,5 mm2.
  • Hel kabellängd mellan anslutningspunkterna.
  • Använder du kabelvinda ska sladden vara utrullad, annars brandrisk.
  • Ni är ansvariga för all elmaterial ni ansluter till tomtens eluttag.
  • Dessa rekommendationer bygger på Elsäkerhetsverkets föreskrifter gällande uppställning på campingplats.