Avbokningsregler

Regler vid avbokning

Avbokningsregler

Du kan avboka senast 15 dagar innan avtalad bokning. Då betalar du endast en avbokn.avg på 300 sek. Du kan avboka via tel 0523-37601 eller mail. För avbokning senare än 14 dagar före ankomstdag uttas en schablonbaserad ersättning enligt nedan. 

För avbokning gäller följande villkor:    Avbokningsavgift: 300 sek.

  • Sker avbok. 14-7 dagar före tillträde ska du betala 25% av avtalat belopp, dock lägst 300 sek.
  • Sker avbok. 6-3 dagar före tillträde ska du betala 50% av avtalat belopp, dock lägst 300 sek.        
  • Vid senare avbokning än 2 dagar före tillträdesdag enligt avtal, eller om du avbryter pågående vistelse utan giltigt skäl, återbetalas inga pengar och vi har rätt att ta betalt för eventuellt avtalat belopp som inte betalats in.
  • Blir vistelsen avbruten pg.a att ordningsregler inte följs, betalas heller inga pengar tillbaka, Avbokning vid sjukdom senare än 14 dagar innan ankomst, vill vi få ett sjukintyg. Då betalas hela beloppet tillbaka, förutom adm.avg.på 300 sek.