Trivsel

Vi ber er tänka på följande:

Trivsel

LJUDNIVÅ: Från kl. 23.00 ska det vara tyst på campingen. Från kl 22.00 ska man visa hänsyn mot sina grannar.

FORDONSTRAFIK: är inte tillåten mellan 22.30 och 07.00.

RÖKNING: i stugor och gemensamma utrymmen som kök, och andra servicebyggnader är strängt förbjuden. En straffavgift på 1000 kr kommer att tas ut för sanering.

HUNDAR: är välkomna hos oss i vissa stugor. Receptionen lämnar information. Hundar måste vara kopplade inom campingområdet. Rastning kan ske vid de vägar som finns inom området. GLÖM INTE att ta upp bajset i en påse och släng i containern. Inga husdjur är tillåtna på toaletter, dusch, kök/disk och TV-rum.

ALKOHOL: är inte tillåtet att förtära i gemensamma utrymmen.

GRILLA: Om du har egen grill kan du använda den, men inte på stugaltanen eller nära grannens förtält. Engångsgrillar måste ställas på grus eller sten. Släng engångsgrillar eller kol i särskild behållare bredvid sopcontainern.

SOPOR: (endast hushållsavfall) ska läggas i container på anvisad plats. Sortera bort glas och konserv och plåtburkar. Ställ inte soppåsar utanför er plats eller stuga över natten. Fiskmåsarna drar ut det. Släng inte flaskor eller burkar i terrängen. Det finns speciella tunnor för dessa intill sopcontainer.

AVFALL: Gråvatten får endast tömmas på avsedd plats. Detsamma gäller toaletter.

KLÄDTVÄTT: Tvättstuga med tvättmaskin och tumlare finns. Boka tid för tvätt i receptionen.

DISK: Diskmaskin (restaurang) finns i köket. Det är förbjudet att diska i handfaten på toaletten. Dessutom är det ohygieniskt.

ORDNING: Om du blir uppmanad av personal till tystnad eller att plocka upp runt din plats/ stuga så är det för allas trevnad.

STÄDNING: Den som står inskriven på campingen/stugan är ansvarig för att hela sällskapet beaktar ordningsreglerna, att stugan städas enligt den anvisning som finns uppsatt i varje stuga och ansvarar för att stugan blir synad av campingens personal.

Campingvärden/personalen har rätt att avhysa gäster som inte följer de regler som finns. Hyran återbetalas ej om avhysning sker.

OM ALLA TAR AV SEJ SINA SKOR PÅ VÅRA TOALETTER BLIR VI EXTRA GLADA!