Svenska Hummerakademien

Svenska Hummerakademien

I flera hundra år har kustbefolkningen fiskat hummer och detta har resulterat i en stor kunskap om fångstmetoder, tillagningssätt, ja allt som har med hummer att göra. Svenska Hummerakademien bildades för att samla och presentera denna kunskap jämte den kunskap forskare och marinbiologer har.